Akcionarsko društvo za prevoz putnika "AUTOPREVOZ-KOZARSKA DUBICA" a.d. Kozarska Dubica -u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Vojvode Putnika bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 49 0 49 4,90 0,00 4,90
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 95,10 0,00 95,10
UKUPNO 50 0 50 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JELIČIĆ DRENKA 95,10370495,103704
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,4726103,472610
MILJUŠ MILOVAN 0,1086210,108621
ŠIPKA ŽARKO 0,1002750,100275
KOS STEVO 0,0920500,092050
KOS DRAGAN 0,0731800,073180
VUJNOVIĆ DRAGO 0,0706400,070640
ZARIĆ STOJANKA 0,0354410,035441
PEKIĆ DUBRAVKA 0,0330220,033022
SEKULIĆ MILAN 0,0280630,028063

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mirko Marčeta stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata