"ENERGOINVEST AUTOMATIKA" a.d. Istočno Sarajevo

Podaci o emitentu

Adresa Vuka Karadžića 28
Telefon + 387 57 340 203
Web
Email k-inel@paleol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 111 1 112 11,27 0,16 11,43
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 88,57 0,00 88,57
UKUPNO 112 1 113 99,84 0,16 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
N TRADE DOO 88,56804588,568045
MRŠIĆ DANKA 0,4199270,419927
KOVAČ PREDRAG 0,3991490,399149
MASTILOVIĆ DRAGAN 0,3110290,311029
PANDUREVIĆ ANGELINA 0,2903050,290305
JOVANČIĆ SLAVKO 0,2384670,238467
CRNOGORAC MILAN 0,2384670,238467
KNEŽEVIĆ SAVO 0,2384670,238467
KOVAČ ĐORĐE 0,2384670,238467
PANDUREVIĆ JOVAN 0,2384670,238467
VASKOVIĆ RISTO 0,2384670,238467
ANĐELIĆ PREDRAG 0,2384670,238467
KOVAČ UGLJEŠA 0,2384670,238467

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Predrag Nešić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jasmina Koprivica predsjednik
Jelena Trnčić član
Miroslav Grgić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata