Podaci o emitentu

Adresa Vuka Karadžića 28
Telefon + 387 57 340 203
Web
Email k-inel@paleol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 145 0 145 20,95 0,00 20,95
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 3 0 3 49,11 0,00 49,11
> 25% 1 0 1 29,94 0,00 29,94
UKUPNO 149 0 149 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BOŽOVIĆ MLAĐEN 29,94150829,941508
N TRADE DOO 18,56304218,563042
ELKO DOO SRPSKO SARAJEVO 16,29723716,297237
K-INEL DOO SRPSKO SARAJEVO 14,24778914,247789
KOPRIVICA JASMINA 4,9797204,979720
MRŠIĆ DANKA 0,4199270,419927
KOVAČ PREDRAG 0,3991490,399149
BOSILJČIĆ RELJA 0,3577000,357700
MIŠOVIĆ NENAD 0,3265860,326586
MASTILOVIĆ DRAGAN 0,3110290,311029

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Predrag Nešić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jasmina Koprivica predsjednik
Jelena Trnčić član
Miroslav Grgić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata