Društvo za proizvodnju, promet roba i usluga "AUTOSERVIS" a.d. Šamac

Podaci o emitentu

Adresa Put Srpskih dobrovoljaca 8
Telefon + 387 54 612 435
Web
Email autoservissamac@hotmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 122 1 123 5,67 0,03 5,70
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 15,14 0,00 15,14
> 25% 1 0 1 79,16 0,00 79,16
UKUPNO 124 1 125 99,97 0,03 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TANASIĆ MILEVA 79,16210979,162109
JELIĆ MILICA 15,14237115,142371
JANKOVIĆ MARA 0,2149970,214997
BLAGOJEVIĆ LAZAR 0,1908670,190867
TOŠIĆ DRAGO 0,1781250,178125
KUREŠEVIĆ NIKOLA 0,1742610,174261
PANIĆ BLAGOJE 0,1615190,161519
KUREŠEVIĆ MARKO 0,1424730,142473
KUREŠEVIĆ RATKO 0,1170550,117055
NIKOLIĆ SIMO 0,1170550,117055
STANIŠIĆ NEDELJKO 0,1170550,117055
KOJIĆ PETAR 0,1170550,117055
SEJDINOVIĆ SEMIR 0,1170550,117055
MIŠANOVIĆ LUKA 0,1170550,117055
MIJANIĆ MITAR 0,1170550,117055

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Petar Jelić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mileva Tanasić predsjednik
Milica Jelić član
Rajko Ubiparip član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata