Podaci o emitentu

Adresa TRG KRAJINE 2
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051/217-090/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.588 27 1.615 24,56 0,88 25,44
5%-10% 2 0 2 16,04 0,00 16,04
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 1 2 29,94 28,58 58,52
UKUPNO 1.591 28 1.619 70,54 29,46 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ZEKSTRA DOO BANJA LUKA 29,94323929,943239
KABOSS PRO DOO BEOGRAD 28,57917428,579174
PREF AD BANJA LUKA 8,3596788,359678
MANDIĆ GORAN 7,6790967,679096
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,1798394,179839
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 2,9401752,940175
TOPIĆ MIODRAG 0,8673200,867320
DRAGOJEVIĆ MIROSLAV 0,4221470,422147
EVROPA 92 DOO 0,3036410,303641
ĐURĐEVIĆ ŽELJKO 0,2521830,252183

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata