Fabrika prirodnih željeznih oksida i pigmenata "FERROX" a.d.Tomašica - Prijedor

Podaci o emitentu

Adresa Akademika Jovana Raškovića 1
Telefon + 387 52 213 003
Web www.ferroxpigments.com
Email jokic@pd.elta-kabel.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 66 0 66 11,29 0,00 11,29
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 6 0 6 88,71 0,00 88,71
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 72 0 72 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JOKIĆ NATAŠA 24,07273324,072733
KALABA BRANISLAV 14,99995014,999950
KURUŠIĆ MIOMIR 12,85487712,854877
BUJIĆ PETAR 12,85487712,854877
MIODANIĆ JADRANKO 12,36602312,366023
GRBIĆ ČEDO 11,56316611,563166
TOPIĆ MILADIN 0,6691630,669163
RADEKA ŽELJKO 0,6182200,618220
GRBIĆ RADE 0,4218500,421850
KLJAJIĆ MILENKO 0,3636920,363692
ZDJELAR DRAGAN 0,3636920,363692
KECMAN BRANKO 0,3636920,363692
ZĐELAR RADENKO 0,3636920,363692

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Jokić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nedeljko Obradović predsjednik
Čedo Grbić zamjenik predsjednika
Božo Grbić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata