Podaci o emitentu

Adresa Svetog Save 84
Telefon + 387 56 410 208
Web
Email cistocabratunac@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 9 0 9 9,32 0,00 9,32
5%-10% 2 0 2 14,99 0,00 14,99
10%-25% 1 0 1 10,69 0,00 10,69
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 13 0 13 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA BRATUNAC 65,00340165,003401
RISTANOVIĆ MILIVOJE 10,68952810,689528
VUČIĆ DUBRAVKO 8,7226028,722602
JOVANOVIĆ RADISLAV 6,2640946,264094
MIHAJLOVIĆ SINIŠA 3,2632953,263295
ĆIRKOVIĆ RADIVOJE 1,6698291,669829
PERIŠIĆ BOŽO 1,6698291,669829
PETROVIĆ DEJAN 0,8346160,834616
JUROŠEVIĆ PAVLE 0,7624300,762430
ILIĆ STOJA 0,3627210,362721
PETROVIĆ SIMICA 0,3627210,362721

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je nastalo izdvajanjem iz JOD KP ¨RAD¨ Bratunac 01.01.2002. godine. Kao akcionarsko preduzeće egzistira od 22.09.2003. godine. Bavi se odvozom otpadaka, kao i održavanjem čistoće grada. Poslije negativnog poslovanja 2003. i 2004. godine, u 2005. godini preduzeće je poslovalo sa pozitivnim rezultatom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Ognjen Radić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mirjana Mlađenović predsjednik
Goran Blagojević član
Milivoje Ristanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata