Komunalno preduzeće "GRADSKA ČISTOĆA" a.d. Gradiška

Podaci o emitentu

Adresa Krajiških junaka bb
Telefon + 387 51 813 225
Web
Email gradskacistoca@gradiska.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 336 0 336 27,80 0,00 27,80
5%-10% 1 0 1 9,62 0,00 9,62
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 62,58 0,00 62,58
UKUPNO 338 0 338 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA GRADIŠKA 62,57527562,575275
GRADIŠKA TRŽNICA DOO GRADIŠKA 9,6208009,620800
VUČIĆ DUBRAVKO 4,9191224,919122
DAMJAN DOO BANJA LUKA 1,5741441,574144
SAVANOVIĆ ŽELJKO 0,3186610,318661
ĆULIBRK MIROSLAV 0,3081240,308124
KOJADINOVIĆ SREĆKO 0,2912010,291201
BAJCER ZLATKO 0,2816220,281622
MATIJAŠEVIĆ MILUTIN 0,2797060,279706
BJELAJAC SLOBODAN 0,2761940,276194

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragoljub Stajčić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Veselko Lazić predsjednik
Hikmet Hadžialagić član
Anica Savić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata