Preduzeće za proizvodnju signalno sigurnosnih uređaja i sistema "GEOFON" a.d. Teslić

Podaci o emitentu

Adresa Aleksandra Rajkovića bb
Telefon + 387 53 431 452
Web geofon.biz
Email geofon@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 153 3 156 37,79 1,82 39,61
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 3 0 3 60,39 0,00 60,39
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 156 3 159 98,18 1,82 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ČANČAREVIĆ MARTA 24,91400124,914001
STANKOVIĆ STANKO 24,49364824,493648
STANIVUKOVIĆ UROŠ 10,98344010,983440
PETKOVIĆ TODOR 1,1358641,135864
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 0,9709400,970940
SAVIĆ RAJKO 0,9441950,944195
GAČIĆ DARKO 0,9333420,933342
BABIĆ VLADO 0,9327610,932761
MILJIĆ SVETISLAV 0,9222960,922296
MARJANOVIĆ BRANKO 0,8876060,887606

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dušan Stojičić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Darko Gačić predsjednik
Zdravko Zečević član
Marta Čančarević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata