Trgovinsko preduzeće "GALAPROM" akcionarsko društvo Šamac

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Aleksandra krađorđevića 47
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 166 5 171 29,92 0,11 30,03
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 4 0 4 69,97 0,00 69,97
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 170 5 175 99,89 0,11 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DRAGIĆ MIKA 24,12294724,122947
TOMIĆ GORAN 21,10510521,105105
TP ORIS DOO BRČKO 12,86086012,860860
MIČIĆ ŽELJKO 11,88028611,880286
JANKOVIĆ MARA 4,8588314,858831
ČELIK DANKA 2,2168892,216889
SIMIĆ ČEDOMIR 0,9992950,999295
JOCIĆ LJUBO 0,9019800,901980
KUREŠEVIĆ VLADO 0,8659400,865940
MITROVIĆ RUŽICA 0,6735370,673537
MIŠIĆ MILENKO 0,6735370,673537

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preuzeće je osnovano 16.07.1998. godine. Bavi se trgovinskom djelatnošću. Posluje sa gubitkom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mika Dragić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Momir Pisarević predsjednik
Drago Šego član
Dragomir Tomić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Boško Vajić predsjednik
Jovanka Tovirac član
Marijan Dujmenović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata