Podaci o emitentu

Adresa SAFETA PAŠALIĆA 20
76100
Telefon 049 231 890
Web
Email khovbd@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 158 1 159 7,42 0,00 7,42
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 92,58 0,00 92,58
UKUPNO 159 1 160 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
"GALAX" d.o.o. 92,57547892,575478
KRUNIĆ ZLATKO 0,3922280,392228
PETROVIĆ ILINKA 0,2765130,276513
MIŠIĆ VAJKO 0,2592310,259231
DUŠANIĆ STEFAN 0,2306780,230678
ĐOKIĆ ZORAN 0,2261700,226170
ILIĆ ZORAN 0,2261700,226170
KUBATLIJA BRANKO 0,2261700,226170
PETROVIĆ MITAR 0,2261700,226170
KRUNIĆ ŽELJKO 0,2179040,217904

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata