"GRAĐA" trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka - stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Vidovdanska 59
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 502 7 509 23,20 4,52 27,72
5%-10% 3 0 3 17,69 0,00 17,69
10%-25% 4 0 4 54,59 0,00 54,59
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 509 7 516 95,48 4,52 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUŠANIĆ PETAR 16,24516416,245164
VIDOVIĆ NIKOLA 15,99977515,999775
EOS MATRIX DOO SARAJEVO 12,09875112,098751
IVANKOVIĆ GOSTIMIR 10,24978710,249787
METAL AD BANJA LUKA 6,6417536,641753
NOVA BANKA AD BANJA LUKA 5,7094735,709473
PREF AD BANJA LUKA 5,3340325,334032
JOTANOVIĆ SLAVICA 3,8446843,844684
DRAGOSAV ALEN 3,8047763,804776
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,6670162,667016

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Radenko Dragojević stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata