Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I
Telefon + 387 55 771 216
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 46 0 46 24,05 0,00 24,05
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 75,95 0,00 75,95
UKUPNO 48 0 48 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VUJIĆ MILENKO 38,09266138,092661
RADOVANOVIĆ ĐUKO 37,85891337,858913
AŠĆERIĆ MILAN 1,0557541,055754
JAŠAREVIĆ ZUHDIJA 1,0192551,019255
ZEČEVIĆ ISMET 1,0132251,013225
MEŠKOVIĆ ĆAZIM 0,9240420,924042
ALEKSIĆ BORO 0,8969070,896907
AVDIĆ LJILJANA 0,8602500,860250
TIRIĆ MIRSADA 0,7866180,786618
ALEKSIĆ ĐOJO 0,7832860,783286

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milenko Vujić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Đuko Radovanović predsjednik
Milan Ašerić član
Milenko Vujić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vasilije Perić član
Maid Nakičević član
Slavko Mikanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata