Podaci o emitentu

Adresa SVETOG SAVE 28
78430 PRNJAVOR
Telefon / Faks 051 860 910/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.9.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 333 16 349 11,32 5,43 16,75
5%-10% 2 0 2 11,93 0,00 11,93
10%-25% 2 0 2 29,91 0,00 29,91
> 25% 1 0 1 41,40 0,00 41,40
UKUPNO 338 16 354 94,57 5,43 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.9.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GP LJUBIĆ AD PRNJAVOR 41,40423041,404230
BIJELIĆ BRANIMIR 18,89536818,895368
KOSTREŠEVIĆ DANILO 11,01786511,017865
AGOSTINI DARIO 6,1057606,105760
VENDOM DOO LAKTAŠI 5,8260715,826071
ITRS DOO ZAGREB 3,9311573,931157
EUROGRAND DOO PRNJAVOR 3,1338453,133845
ALIBABIĆ SAMED 0,3052080,305208
VERNIK ANDREJ 0,2909790,290979
KROLO DARKO 0,2412800,241280

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Branimir Bijelić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Branimir Bijelić predsjednik
Milan Bijelić član
Saša Nović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]