Akcionarsko društvo "GRADSKA TRŽNICA" Prijedor

Podaci o emitentu

Adresa Miloša Obrenovića bb
Telefon + 387 52 232 494
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 545 0 545 10,42 0,00 10,42
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 14,88 0,00 14,88
> 25% 1 0 1 74,70 0,00 74,70
UKUPNO 547 0 547 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD PRIJEDOR 74,70040174,700401
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 14,88200214,882002
JEŽ ĐORĐO 0,2037420,203742
VILA RANKO 0,1291180,129118
PAČARIZ DIANA 0,1195450,119545
BABIĆ MLADEN 0,1134080,113408
KUSONJIĆ MARINA 0,1080080,108008
JURIŠIĆ BORO 0,1070260,107026
JAGODIĆ SPOMENKO 0,0976980,097698
KOVAČEVIĆ MIROSLAV 0,0976980,097698

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Željko Macura direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Rade Pavlović predsjednik
Slavko Bera član
Vladimir Tankosić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata