Podaci o emitentu

Adresa DRAKSENIĆ
79240 KOZARSKA DUBICA
Telefon / Faks 052 443 812/052 443 860
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 712 15 727 30,90 0,52 31,42
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 68,58 0,00 68,58
UKUPNO 713 15 728 99,48 0,52 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 68,58093468,580934
PREF AD BANJA LUKA 4,1000014,100001
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 4,0279914,027991
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 3,6140043,614004
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 2,9323782,932378
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 1,9999981,999998
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 0,5343810,534381
NEŠIĆ SAVA 0,2407720,240772
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 0,2045690,204569
KONDIĆ MILAN 0,1821700,182170

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata