Podaci o emitentu

Adresa MIĆE ŠURLANA 22
79220 NOVI GRAD
Telefon / Faks 052/751-066/052/751-954
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 815 8 823 8,01 0,02 8,03
5%-10% 1 1 2 7,22 5,72 12,94
10%-25% 2 0 2 49,20 0,00 49,20
> 25% 1 0 1 29,83 0,00 29,83
UKUPNO 819 9 828 94,25 5,75 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ČOROKALO DRAGAN 29,82671229,826712
PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR 24,97348724,973487
INDUSTROPROJEKT AD PRIJEDOR 24,22585624,225856
ING-KOM DOO BANJA LUKA 7,2199567,219956
"NAŠICECEMENT" DD - NAŠICE 5,7230075,723007
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 3,1237843,123784
TODOROVIĆ DRAGAN 0,7167950,716795
BABIĆ MILE 0,0277630,027763
PILIPOVIĆ GORDANA 0,0258710,025871
GERDIJAN BRANKO 0,0257030,025703
MAJKIĆ DUŠKO 0,0257030,025703

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata