Podaci o emitentu

Adresa Ivana Franje Jukića bb
Telefon + 387 51 218 887
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 395 2 397 13,55 0,08 13,62
5%-10% 1 0 1 9,61 0,00 9,61
10%-25% 1 0 1 22,84 0,00 22,84
> 25% 1 0 1 53,93 0,00 53,93
UKUPNO 398 2 400 99,92 0,08 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MILOVANOVIĆ MIRJANA 53,92923053,929230
INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA 22,84014222,840142
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 9,6070459,607045
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,8113784,811378
LAKIĆ SLAVICA 0,3341750,334175
GOJIĆ ZORAN 0,1804050,180405
MAKIVIĆ NENAD 0,1292810,129281
FILIPOVIĆ ISMET 0,1140690,114069
MORAČA NIKOLA 0,1098290,109829
RAJKOVIĆ GORDANA 0,0965120,096512

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Cerovac direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Cerovac predsjednik
Slobodanka Purišić zamjenik predsjednika
Slobodan Puzić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata