Podaci o emitentu

Adresa Nemanjina 50
Telefon + 387 51 530 195
Web
Email komunala@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 32 0 32 19,44 0,00 19,44
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 15,56 0,00 15,56
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 34 0 34 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD LAKTAŠI 65,00180465,001804
DARKO KOMERC DOO LAKTAŠI 15,56148615,561486
DOŠEN ZORAN 2,5601982,560198
PILIPOVIĆ BRANKO 1,6590131,659013
TOPIĆ RATKO 1,3875321,387532
JOVIĆ DUŠKO 1,3875321,387532
MITROVIĆ DUŠAN 1,2819201,281920
KALABA ČEDO 1,0256681,025668
ĆETOJEVIĆ BORISLAV 1,0104391,010439
BABIĆ BOŽIDAR 0,9352850,935285

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milan Petković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Bojana Milanović Kresojević predsjednik
Igor Radeljić zamjenik predsjednika
Siniša Šteković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata