Akcionarsko društvo "KOMO" proizvodnja obuće i konfekcije Modriča

Podaci o emitentu

Adresa Svetosavska bb
Telefon + 387 53 883 828
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 21 0 21 10,65 0,00 10,65
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 2 0 2 30,28 0,00 30,28
> 25% 1 0 1 49,08 0,00 49,08
UKUPNO 25 0 25 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VASILJEVIĆ BLAGOJE 49,07536249,075362
BOROJEVIĆ UROŠ 19,50313019,503130
ĐOŠANOVIĆ SINIŠA 10,77525410,775254
PREF AD BANJA LUKA 9,9999949,999994
TRAVAR DUŠKO 3,1203483,120348
VUKOVIĆ DRAGOMIR 0,7186950,718695
PETROVIĆ NEDO 0,6779920,677992
ĐURĐIĆ ŽARKO 0,6779920,677992
ĆUREINOVIĆ ČEDOMIR 0,6373500,637350
PANTIĆ VUKO 0,5153030,515303

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Čedomir Đureinović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragoljub Zrnić predsjednik
Teodor Vidaković zamjenik predsjednika
Kosa Mišić član
Milan Marić član
Nevenka Lero Kovačević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Stojan Savić predsjednik
Darko Lazić član
Stojan Lukić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata