Društvo za proizvodnju metalnih proizvoda "METAL" a.d. Gradiška

Podaci o emitentu

Adresa Dositejeva 7
Telefon + 387 51 813 077
Web www.metal-gradiska.com
Email metal@gradiska.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 899 47 946 2,22 0,46 2,69
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 97,31 0,00 97,31
UKUPNO 900 47 947 99,54 0,46 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STEEL MEHANIKA DOO DERVENTA 97,31222197,312221
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 0,2235590,223559
ŠKELJO KREŠIMIR 0,1343030,134303
AKTIVA INTEGRA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA PODGORICA 0,1259970,125997
ZER AD BANJA LUKA 0,0422040,042204
KEZELE NENAD 0,0387670,038767
JAKOVLJEVIĆ MIRKO 0,0369050,036905
MIKEREVIĆ DRAGAN 0,0290290,029029
ČERNIGOJ BORUT 0,0178800,017880
ZUPANČIĆ FRANE 0,0170210,017021

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Preduzeće »Metal« a.d. Gradiška je registrovano za proizvodnju metalnih proizvoda i egzistira od 1957. g. Od 2001. g. preduzeće posluje kao akcionarsko društvo.
Djelatnost preduzeća je: proizvodnja elemenata za građevinarstvo (podupirača i skela), šavnozavarenih cijevi, rasklopnih mehanizama i makaza za industriju namještaja, građevinskih kolica i drugih metalnih proizvoda.
Proizvodi se prodaju kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Tržišna orijentacija preduzeća je izvoz, a izvozi se oko 80% proizvodnje, kako na istočna, tako i na zapadna tržišta.
Preduzeće konstantno bilježi pozitivne rezultate poslovanja. Obezbjeđena potrebna infrastruktura za proizvodnju, stručan menadžment i kvalifikovani radnici, povoljan geografski položaj i saobraćajna povezanost, daju realne garancije da će se takav trend nastaviti.«

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Marko Gončin direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Savino Tesoro predsjednik
Anita Lukajić zamjenik predsjednika
Dino Vejzović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata