Akcionarsko društvo "MEHANIČKA PRERADA DRVETA" Čelinac

Podaci o emitentu

Adresa Mladena Stojanovića 4
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 472 0 472 18,48 0,00 18,48
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 4 0 4 81,52 0,00 81,52
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 476 0 476 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
NAMJEŠTAJ MOZAIK DOO BANJA LUKA 24,13229124,132291
ANTONIĆ ILIJA 21,74352721,743527
ĐURIĆ NOVISLAV 21,74352721,743527
ČOLIĆ SINIŠA 13,89591313,895913
PAŠALIĆ STOJKO 0,1702200,170220
JOVANOVIĆ SLAVKA 0,1660070,166007
TOVILOVIĆ RADOSLAV 0,1641590,164159
KOVAČEVIĆ MILADIN 0,1569150,156915
LIČINA BOGOLJUB 0,1520370,152037
MARIĆ ĐUKAN 0,1337810,133781

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vitomir Kuzmanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Stanoje Popović predsjednik
Čedo Pelagić član
Milan Kuzmanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vitomir Kuzmanović predsjednik
Dragiša Stojkić član
Mile Brnić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata