Građevinsko preduzeće "NISKOGRADNjA" a.d. Teslić

Podaci o emitentu

Adresa Sime Lozanića 17
Telefon + 387 53 431 624
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 7.12.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 112 15 127 23,66 5,72 29,38
5%-10% 2 1 3 14,33 6,62 20,95
10%-25% 2 0 2 49,67 0,00 49,67
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 116 16 132 87,66 12,34 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 7.12.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ĐUKIĆ ROBERT 24,83948924,839489
ĐUKIĆ MARIO 24,83041124,830411
PREF AD BANJA LUKA 9,3275439,327543
STUPAR ILONKA 6,6210066,621006
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000085,000008
CIKAČ SREĆKO 1,4817951,481795
PETEH EMIL 0,9150680,915068
KOSIĆ ZDRAVKO 0,7501440,750144
MARKOVIĆ GORAN 0,7442600,744260
JOKSIMOVIĆ DRAŽEN 0,6729780,672978

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Osnovano 1947. godine. Osnovna djelatnost: NISKOGRADNJA I HIDROGRADNJA (izgradnja saobraćajnica, vanjskih kanalizacija i vodovoda, proizvodnja betona i betonskih proizvoda).Decenijama dugo iskustvo u građenju puteva (od šumskih do magistalnih), mostova dužine 5-50 m, ulica, vanjskih uređenja, sportskih terena...Moto: Kvalitet, pa cijena.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Marinko Đukić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Drago Jovičić predsjednik
Miro Božić član
Slavko Bogdanić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zdravko Gavrić predsjednik
Mićo Kerić član
Dragan Popović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata