Podaci o emitentu

Adresa NJEGOŠEVA 3
75440 VLASENICA
Telefon / Faks /056 733 543
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 129 0 129 30,22 0,00 30,22
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 4 0 4 40,00 0,00 40,00
> 25% 1 0 1 29,78 0,00 29,78
UKUPNO 134 0 134 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 29,77802629,778026
MIĆIĆ VASILIJE 10,00010510,000105
SEKULIĆ BORO 10,00007410,000074
RISTANOVIĆ DUŠAN 10,00007410,000074
PREF AD BANJA LUKA 10,00001210,000012
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999754,999975
JOVIĆ ZORAN 1,0541311,054131
VUKIČEVIĆ VOJIN 0,5479070,547907
STUPAR RADIVOJE 0,5479070,547907
MIĆIĆ PETKO 0,5479070,547907
STANKOVIĆ SLAĐAN 0,5479070,547907
TODOROVIĆ PERSIDA 0,5479070,547907
STANIĆ RADENKO 0,5479070,547907
MILJANIĆ MILENKO 0,5479070,547907
TODOROVIĆ PETAR 0,5479070,547907

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata