Podaci o emitentu

Adresa Republike Srpske 37
Telefon + 387 59 223 908
Web www.popovopolje.com
Email ppolje@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 274 0 274 4,56 0,00 4,56
5%-10% 0 1 1 0,00 10,00 10,00
10%-25% 1 1 2 10,00 14,00 24,00
> 25% 0 1 1 0,00 61,44 61,44
UKUPNO 275 3 278 14,56 85,44 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
FRUIT INVEST AD BEOGRAD 61,43892361,438923
BEZUIDENHOUT DURR THEODOR 14,00002814,000028
SRPSKO - PRAVOSLAVNI MANASTIR U TVRDOŠU 10,00001610,000016
KOVAČEVIĆ DRAGAN 9,9999849,999984
TURANJANIN OGNJEN 0,1071130,107113
VUKANOVIĆ RISTO 0,0634700,063470
VUJINOVIĆ RISTO 0,0571420,057142
MILUTINOVIĆ NEĐO 0,0571420,057142
GRKAVAC BOŽO 0,0544300,054430
ADVANTIS BROKER AD BANJA LUKA 0,0537440,053744

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Esteban Milović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata