Akcionarsko društvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 83A
Telefon + 387 51 490 345
Web www.nestropetrol.com
Email info@nestropetrol.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 2.234 99 2.333 16,90 3,10 20,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 80,00 80,00
UKUPNO 2.234 100 2.334 16,90 83,10 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AO NEFTEGAZINKOR 80,00002080,000020
PEHAR DARIO 2,1915942,191594
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 1,8285611,828561
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 1,0475711,047571
ZIF HERBOS FOND DD TUZLA 0,7964290,796429
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 0,7233230,723323
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,5767130,576713
ĐURĐEVIĆ ŽELJKO 0,5189470,518947
VIP BROKER DILER AD PODGORICA 0,4988430,498843
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 0,4714570,471457

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Kiril Tkačev generalni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata