Podaci o emitentu

Adresa MLINIŠTE LAMELA A
75430 SREBRENICA
Telefon / Faks 056 385 950/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 57 0 57 5,10 0,00 5,10
5%-10% 3 0 3 23,32 0,00 23,32
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 71,58 0,00 71,58
UKUPNO 62 0 62 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 41,58476041,584760
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 29,99985029,999850
PREF AD BANJA LUKA 9,9999929,999992
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 8,3169428,316942
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000095,000009
NIKOLIĆ NEDELJKO 1,0479261,047926
GRUJČIĆ MOMČILO 0,5572330,557233
VUJADINOVIĆ MILOŠ 0,2578290,257829
GUTIĆ AMELA 0,1663500,166350
GUŠIĆ IZET 0,1663500,166350
GUŠIĆ ĆAMA 0,1663500,166350
GUŠIĆ ISMET 0,1663500,166350
GUŠIĆ ŠEHIDA 0,1663500,166350
HODŽIĆ RABIJA 0,1663500,166350
GRUJIČIĆ MILICA 0,1663500,166350
HODŽIĆ MUNIB 0,1663500,166350
GUŠIĆ SEID 0,1663500,166350
GUŠIĆ ISMIRA 0,1663500,166350
GRUJIČIĆ SLAVIŠA 0,1663500,166350
MILIĆ RADOMIR 0,1663500,166350
GUŠIĆ SULEJMAN 0,1663500,166350

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata