Poljoprivredno dobro "SEMBERIJA" akcionarsko društvo Bijeljina

Podaci o emitentu

Adresa Novo Selo 31
Telefon + 387 55 209 340
Web
Email pdsemberija@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 698 32 730 14,86 1,17 16,03
5%-10% 1 0 1 7,45 0,00 7,45
10%-25% 1 0 1 23,50 0,00 23,50
> 25% 2 0 2 53,03 0,00 53,03
UKUPNO 702 32 734 98,83 1,17 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VITA LAND DOO GRADIŠKA 27,94160327,941603
ŠIPAD-KOMERC DOO BIJELJINA 25,08347125,083471
"OKTAN PROMET" DOO 23,49508323,495083
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 7,4532907,453290
FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE BIJELJINA 1,9843241,984324
ANDRIĆ BRANIMIR 1,9368301,936830
PREF AD BANJA LUKA 1,6677741,667774
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE 1,6471781,647178
KOJIĆ MILAN 1,6234511,623451
GRAD BIJELJINA 1,4322881,432288

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Branimir Andrić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Boško Radić predsjednik
Ilija Novaković član
Radivoje Pajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata