Podaci o emitentu

Adresa Rudnička 66
Telefon + 387 52 232 990
Web www.toplanapd.com
Email info@toplanapd.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 283 3 286 0,30 0,02 0,32
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 99,68 0,00 99,68
UKUPNO 284 3 287 99,98 0,02 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD PRIJEDOR 99,68196199,681961
ALIBABIĆ PLAMENA 0,0793140,079314
VUČKOVAC DANIJELA 0,0245100,024510
ALIBABIĆ ŠERIF 0,0151470,015147
POLIĆ MARKO 0,0144610,014461
KISA ŽELJKO 0,0055880,005588
EGIĆ VLADIMIR 0,0031860,003186
OKLOPČIĆ ADEM 0,0025490,002549
GRAHOVAC AMIRA 0,0024020,002402
BANOVIĆ ČEDOMIR 0,0023040,002304

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-
Preduzeće osnovano 1979. god. osnovna djelatnost: proizvodnja i distribucija toplotne energije (40300). Obnovljena – izgrađena nova kotlovnica sa 2 kotla snage  od po 30

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Duško Miletić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Biljana Dobrijević izvršni direktor
Danijela Vučkovac izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragojla Aleksić predsjednik
Miroslav Bijelić član
Aleksandar Škorić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata