Akcionarsko društvo "TRGOVINA" Lopare -u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Cara Dušana 55
Telefon + 387 65 903 799
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 285 1 286 35,70 0,09 35,79
5%-10% 1 0 1 9,73 0,00 9,73
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 54,48 0,00 54,48
UKUPNO 288 1 289 99,91 0,09 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ĆURČIĆ SLOBODAN 29,19332729,193327
ALIBABIĆ SAMED 25,28358725,283587
PREF AD BANJA LUKA 9,7323279,732327
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,8661854,866185
MIJIĆ DRAGAN 0,5189280,518928
RIKANOVIĆ RADIŠA 0,4865080,486508
STOKANOVIĆ BRANKO 0,4818770,481877
ŠAKOTIĆ MILIVOJE 0,4540460,454046
SPASOJEVIĆ DRAGO 0,4262580,426258
STEVANOVIĆ GORAN 0,4262580,426258
PRELIĆ VASILIJE 0,4262580,426258
JOVIĆ DRAGAN 0,4262580,426258
OSTOJIĆ VOJISLAV 0,4262580,426258
NOVAKOVIĆ SLAVKO 0,4262580,426258
JOVIĆ SLOBODAN 0,4262580,426258
BLAGOJEVIĆ SRBO 0,4262580,426258
BOGDANOVIĆ NENAD 0,4262580,426258
IVANOVIĆ MIHAJLO 0,4262580,426258
OSTOJIĆ MILE 0,4262580,426258
ŠAKOTIĆ DRAGO 0,4262580,426258
LUKIĆ PERO 0,4262580,426258
BLAGOJEVIĆ VASILIJA 0,4262580,426258
KRUNIĆ RISTO 0,4262580,426258
ĐOKIĆ ČEDO 0,4262580,426258
TOŠIĆ JOVAN 0,4262580,426258
BOGDANOVIĆ SIMO 0,4262580,426258
SAVIĆ MILAN 0,4262580,426258
KRSTIĆ DRAGOMIR 0,4262580,426258
JOKIĆ JOVICA 0,4262580,426258
STEVIĆ TRIPUN 0,4262580,426258
BLAGOJEVIĆ RISTO 0,4262580,426258
ĐURIĆ JOVAN 0,4262580,426258
TOŠIĆ ZDRAVKO 0,4262580,426258

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dušan Ristanović stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata