Podaci o emitentu

Adresa RAVNOGORSKA B
71123 ISTOČNO SARAJEVO
Telefon / Faks 057 316 850/
Web
Email uninvest@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 13 0 13 25,74 0,00 25,74
5%-10% 6 0 6 44,26 0,00 44,26
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 20 0 20 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 29,99932129,999321
PREF AD BANJA LUKA 9,9999879,999987
PAJKIĆ DUŠAN 7,6320087,632008
BUNIJEVAC VASO 7,6320087,632008
ZELJAJA RADE 7,6320087,632008
LOGIĆ SLOBODAN 5,9728205,972820
PRŽULJ PETAR 5,3922005,392200
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999944,999994
GOVEDARICA KRSTOVIĆ RADOVAN 2,4887182,488718
GOLIJANIN MIKAILO 2,0739532,073953

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata