Akcionarsko društvo za trgovinu "VELETRGOVINA" Gradiška

Podaci o emitentu

Adresa Utva Zlatokrila A 2
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 8.12.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 725 1 726 29,56 0,01 29,56
5%-10% 5 0 5 39,28 0,00 39,28
10%-25% 2 0 2 31,16 0,00 31,16
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 732 1 733 99,99 0,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 8.12.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KESEROVIĆ DANILO 18,75900418,759004
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 12,39867012,398670
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUND 9,9999909,999990
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 8,6240738,624073
MERIDIAN AD BANJA LUKA 8,1932088,193208
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 6,5467276,546727
PREF AD BANJA LUKA 5,9145725,914572
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 3,7151233,715123
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,9572782,957278
KRČMAR SLAVKO 0,8113900,811390

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Nebojša Dmitrović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Boško Puljarević predsjednik
Vitomir Gaković član
Nenad Ninković član
Petar Babić član
Slobodan Gnjajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksa Milanović predsjednik
Božo Drinić član
Dane Gajević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata