Podaci o emitentu

Adresa Krnjinske srpske brigade 123
Telefon + 387 53 242 059
Web
Email vetdoboj@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 238 0 238 37,62 0,00 37,62
5%-10% 2 0 2 17,66 0,00 17,66
10%-25% 1 0 1 15,36 0,00 15,36
> 25% 1 0 1 29,36 0,00 29,36
UKUPNO 242 0 242 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STEVANOVIĆ BRANKO 29,36449429,364494
MITROVIĆ TEODORA 15,35507315,355073
RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA 8,9300118,930011
LAZAREVIĆ VESNA 8,7320708,732070
ĐALIĆ RADA 4,8755544,875554
LUKIĆ SNJEŽANA 4,5016114,501611
PARAVAC MILKA 4,2874014,287401
POPOVIĆ ŽELJKO 3,8358103,835810
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 2,5996052,599605
KUJUNDŽIĆ ZORAN 2,4137432,413743

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Branko Stevanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vesna Lazarević predsjednik
Zoran Kujundžić član
Milka Paravac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata