Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Modriča

Podaci o emitentu

Adresa Vojvode Stepe Stepanovića bb
Telefon + 387 53 811 155
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 30 1 31 25,15 0,33 25,48
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 5 0 5 74,52 0,00 74,52
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 35 1 36 99,67 0,33 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KRNOJELAC DRAGAN 20,75000020,750000
NOVAKOVIĆ JULKA 14,77000014,770000
MIĆIĆ DRAGUTIN 13,00000013,000000
LEJIĆ NEDELJKO 13,00000013,000000
SABLJIĆ RADIVOJ 13,00000013,000000
ALIBABIĆ SAMED 4,9812504,981250
MILAŠINOVIĆ SIMO 2,1412502,141250
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 2,0000002,000000
VIDOVIĆ SLAVKO 1,6700001,670000
BOGDANOVIĆ ĐURO 1,6512501,651250

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Nedeljko Lejić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Krnojelac predsjednik
Radivoj Sabljić član
Simo Milašinović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata