Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Šamac

Podaci o emitentu

Adresa Ulica Njegoševa bb
Telefon + 387 54 620 610
Web
Email vet.samac@hotmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 49 0 49 25,80 0,00 25,80
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 4 0 4 74,20 0,00 74,20
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 53 0 53 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STANIMIROVIĆ ALEKSANDAR 19,22152819,221528
MARINKOVIĆ PREDRAG 18,64224018,642240
IGNJIĆ MILAN 18,16568218,165682
VIDOVIĆ TIHOMIR 18,16568218,165682
VUKOVIĆ MARKO 4,0846964,084696
NEZIROVIĆ ALAN 4,0846964,084696
STOKIĆ STEVO 3,7279913,727991
STOKIĆ PETAR 1,5124281,512428
JOVANOVIĆ ŽIVKO 1,3811601,381160
STEVANOVIĆ MARKO 0,7562140,756214
BRADAŠEVIĆ ĐORĐE 0,7562140,756214

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 13.05.2005. godine. Bavi se eterinarskom djelatnošću.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Marko Vuković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Stanimirović predsjednik
Predrag Marinković član
Tihomir Vidović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata