Podaci o emitentu

Adresa Marije Bursać 4
Telefon + 387 51 225 900
Web
Email zibldir@inecco.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 119 6 125 12,25 1,02 13,27
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 14,86 0,00 14,86
> 25% 1 0 1 71,87 0,00 71,87
UKUPNO 121 6 127 98,98 1,02 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD BANJA LUKA 71,86765271,867652
TADIĆ DARKO 14,86268014,862680
STOJANOVIĆ MILADINKA 0,3190700,319070
INĐIĆ MILORAD 0,2742300,274230
ČALMA BOŽO 0,2597500,259750
SELMANOVIĆ ERMIN 0,2498890,249889
ĐUKIĆ DRAGOMIR 0,2226950,222695
ŠTOKOVIĆ SILVANO 0,2210340,221034
BEKIĆ SENIJA 0,2168820,216882
KOMLJENOVIĆ ZAGORKA 0,2087340,208734

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dejan Hanak v.d. direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ivona Đonlić predsjednik
Brankica Radinković zamjenik predsjednika
Darko Tadić član
Dragomir Đukić član
Radomir Dubočanin član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata