Podaci o emitentu

Adresa SINIŠE MIJATOVIĆA 9
78000
Telefon 051/429-655
Web
Email
Emisije emitenata

Preduzeće je osnovano 1950. godine. Osnovna djelatnost je proizvodnja mlinskih i pekarskih proizvoda. Preduzeće duži niz godina posluje sa gubitkom, i ima velika dugovanja prema povjeriocima.

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata