Podaci o emitentu

Adresa SLATINA
78250
Telefon 051 788 192
Web
Email
Emisije emitenata

Preduzeće je osnovano 01.07.2003. godine podjelom preduzeća ¨Slateks¨ Slatina. Osnovna djelatnost hoteli i moteli sa restoranom. U 2005 godini preduzeće je poslovalo sa gubitkom.

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata