Podaci o emitentu

Adresa Svetog Save 3-16
Telefon + 387 56 210 323
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 189 1 190 22,02 0,04 22,06
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 77,94 0,00 77,94
UKUPNO 190 1 191 99,96 0,04 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD ZVORNIK 77,93770577,937705
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 4,9999754,999975
LUKIĆ PREDRAG 0,4840660,484066
SEKULIĆ VELIMIR 0,3664800,366480
RISTANOVIĆ MILUN 0,3364130,336413
STEVANOVIĆ CVIJAN 0,2515770,251577
AŠĆERIĆ ANĐELKO 0,2515770,251577
SUBOTIĆ MIROSLAV 0,2515770,251577
PEJIĆ BRANKO 0,2515770,251577
JANKOVIĆ MILAN 0,2515770,251577
RAŠEVIĆ RAJKO 0,2515770,251577
TEŠIĆ MILAN 0,2515770,251577
OSTOJIĆ MLADEN 0,2515770,251577
RADOVIĆ RADO 0,2515770,251577
VUKOVIĆ RADO 0,2515770,251577
DAKIĆ VLADO 0,2515770,251577
TEŠIĆ STEVO 0,2515770,251577
MIJIĆ STANISLAV 0,2515770,251577
RISTANOVIĆ MIODRAG 0,2515770,251577
STEVANOVIĆ PETKO 0,2515770,251577
ŠAVIJA RAJKO 0,2515770,251577
MARKOVIĆ RAJO 0,2515770,251577

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Stevo Savić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marko Milošević predsjednik
Nemanja Mićić član
Stevo Tešić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata