Kretanje cijene

Izaberite period
od:
do:

Pokazatelji za odabrani period

  • Promjena službenog kursa: 0,00%
  • Ukupan promet: 0,00 KM
  • Aritmetička sredina službenog kursa za dane kada je bilo trgovanja: n/a
  • Službeni kurs ponderisan količinom: n/a
  • Minimalni službeni kurs: 0,014 KM
  • Maksimalni službeni kurs: 0,014 KM

DatumSlužbeni kurs% promjeneOtvarajućaNajvećaNajmanjaZatvarajućaTransakcijaKoličinaPromet
15.04.20240,0140,00   0,0140 0,00
12.04.20240,0140,00   0,0140 0,00
11.04.20240,0140,00   0,0140 0,00
10.04.20240,0140,00   0,0140 0,00
09.04.20240,0140,00   0,0140 0,00
08.04.20240,0140,00   0,0140 0,00
05.04.20240,0140,00   0,0140 0,00
Nema podataka za izabrani interval!
Nema podataka za izabrani interval!
Nema podataka za izabrani interval!

Ukratko

Pekarstvo a.d. Vlasenica - u likvidaciji
Oznaka HOV: PKVL-R-A
ISIN: BA100PKVLRA1
CFI: ESVUFR
RIC: PKVL.BJ
FIGI: BBG000RM6P54
Posljednja cijena: 0,014 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 26.4.2005. 00:00:00
Status: Trading
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju
Otvorena likvidacija