29.2.2024. 13:00 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za 2023. godinu
31.10.2023. 13:23 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2023. godine
8.9.2023. 09:11 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
8.9.2023. 09:09 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - odluke 31. Skupštine akcionara
31.8.2023. 13:27 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - prijedlozi odluka 31. Skupštine akcionara

Izvor: www.blberza.com