28.4.2023. 08:44 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2023. godine
28.4.2023. 08:34 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Konsolidovani finansijski izvještaj za 2022. godinu
28.2.2023. 14:31 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za 2022. godinu
31.10.2022. 13:03 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2022. godine
14.10.2022. 08:25 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu

Izvor: www.blberza.com