Unknown issuer!

Finansijski izvještaji


29.5.2020. 14:27 Posavina a.d. Srbac - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
27.5.2020. 13:09 Malpreh a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
25.5.2020. 13:43 Krajina GP a.d. Banja Luka - Konsolidovan revizorski izvještaj za 2019. godinu
22.5.2020. 10:41 Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
20.5.2020. 13:05 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Note uz konsolidovani finansijski izvještaj za 2019. godinu
19.5.2020. 13:05 Sana Linea a.d. Kostajnica - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
18.5.2020. 15:31 Unis USHA a.d. Višegrad - Konsolidovani finansijski izvještaj za 2019. godinu
18.5.2020. 13:02 4. septembar a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
14.5.2020. 13:29 Elektrohercegovina a.d. Trebinje - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2020. godine
11.5.2020. 13:42 Željeznice RS a.d. Doboj - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2020. godine
11.5.2020. 13:04 Graditelj a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
8.5.2020. 15:51 Naša Banka a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za 2019. godinu - ispravka
8.5.2020. 13:05 Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Konsolidovani bilans tokova gotovine za 2019. godinu - ispravka
8.5.2020. 13:04 Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2020. godine
7.5.2020. 13:07 DUIF Management Solutions - OMIF VB fond - Finansijski izvještaj za mjesec april 2020. godine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ... 

Revizorski izvještaji


Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.