"ZORA TURIST" ugostiteljsko-turističko akcionarsko društvo Banja Luka - u likvidaciji

Ukratko

Zora turist a.d. Banja Luka - u likvidaciji
Oznaka HOV: ZORA-R-A
ISIN: BA100ZORARA3
CFI: ESVUFR
RIC: ZORA.BJ
FIGI: BBG000T1F4G3
Posljednja cijena: 1,00 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 21.3.2006. 00:00:00
Status: Suspended
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju
Zaključena likvidacija