Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica

Podaci o emitentu

Adresa Njegoševa bb
Telefon + 387 56 733 720
Web www.alpro-vl.com
Email office@alpro-vl.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 433 13 446 10,76 0,59 11,35
5%-10% 1 0 1 9,93 0,00 9,93
10%-25% 1 0 1 17,35 0,00 17,35
> 25% 0 1 1 0,00 61,37 61,37
UKUPNO 435 14 449 38,04 61,96 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ALUMIL YU INDUSTRY AD NOVA PAZOVA 61,37069261,370692
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 17,34735217,347352
PREF AD BANJA LUKA 9,9318419,931841
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9659244,965924
SIDIRAS CHRISTOS 0,7679800,767980
PILINDAVIĆ VLADIMIR 0,5704420,570442
PETEH EMIL 0,2124780,212478
ŠMIGOC IVICA 0,2103530,210353
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 0,1366360,136636
JOKSIMOVIĆ DRAŽEN 0,1327980,132798

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

AD"ALPRO" je član grupacije ALUMIL, koja je vodeći proizvođač arhitektonskih aluminijumskih profila i sistema na području Jugoistočne Evrope. Našim kupcima obezbjeđujemo visokotehnološka integralna rješenja u modernoj arhitekturi, a koja su rezultat višegodišnjeg rada tima naših stručnjaka. Proces razvoja se nikada ne završava, tako da stalno radimo na usavršavanju i poboljšanju naših proizvoda, ali i na razvoju potpuno novih proizvoda koji proširuju mogućnosti moderne arhitekture. Svi naši proizvodi su urađeni u skladu sa odgovarajućim evropskim i svjetskim standardima, o čemu svjedoče odgovarajući sertifikati kod vodećih evropskih i američkih sertifikacionih kuća. AD"ALPRO" posjeduje sertifkate ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004, što je garancija postojanosti kvaliteta i stalnog unapređenja kvaliteta.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Crnjanski direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Georgios Mylonas predsjednik
Bojan Bundalo član
Charikleia Lozinsky član
Dimitrios Koutsoupias član
Evangelia Mylona član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata