Zdravstveno-turistički centar "BANjA VRUĆICA" a.d. Teslić

Podaci o emitentu

Adresa Nede Nedića 1
Telefon + 387 53 431 270
Web www.banja-vrucica.com
Email pravna.sluzba@banja-vrucica.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 2.594 27 2.621 6,00 0,26 6,25
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 93,75 0,00 93,75
UKUPNO 2.595 27 2.622 99,74 0,26 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SLOBOPROM DOO LONČARI 93,74768893,747688
BOGDANIĆ DRAGAN 1,9830761,983076
DESPOT BORKA 0,0862970,086297
HIPP MARIJA 0,0682020,068202
KOSTIĆ BOŽO 0,0494490,049449
JAUŠEVAC RADMILA 0,0403240,040324
JANJIĆ MILENKO 0,0382110,038211
MILINKOVIĆ RADOMIR 0,0304730,030473
SAVIĆ PREDRAG 0,0291250,029125
DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU WVP AD BANJALUKA 0,0240450,024045

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Banja Vrućica u svom kompleksu posjeduje četiri hotela koje stavlja na raspolaganje svojim gostima. Svi hoteli su opremljeni modernom infrastrukturom.Banja Vrućica (230 m nadmorska visina) zelena je oaza u dolini rijeke Usore, nadomak grada Teslića sa poznatim izvorištima termomineralnih voda koja su korišćena još u vrijeme Starih Rimljana.
Danas je to najopremljeniji centar za prevenciju, liječenje, rehabilitaciju kardiovaskularnih i reumatskih oboljenja, turizam, ugostiteljstvo, kongrese, seminare i rekreaciju. Najznačajniji prirodni resurs Banje je termomineralna voda, koje na ovim lokalitetima ima u izobilju. Od nekoliko bušotina, najizdašnija dubine 128m, daje 70 l/s, temperature 38 ºC. Izvor je prigušen na 20 l/s koliko zadovoljava potrebe Banje. Prema hemijskom sastavu u vodi preovladavaju natrijum (450 mg/l), kalijum (43 mg/l), kalcijum (452 mg/l) i magnezijum (105 mg/l).

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Bogdanić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Slobodan Ćurčić predsjednik
Mladen Milić zamjenik predsjednika
Jelena Bogdanić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata