Samački smještaj a.d. Banja Luka - prelazak u d.o.o.