Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji


1.6.2022. 13:05 Banka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju - Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu
3.6.2021. 13:26 Banka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
13.8.2020. 13:04 Banka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju - Note uz finansijski izvještaj za 2019. godinu
31.5.2019. 15:38 Banka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju - Note uz finansijski izvještaj za 2018. godinu
31.3.2015. 15:24 Banka Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2014. godinu
12.8.2014. 14:48 Banka Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2014. godinu
28.3.2014. 15:58 Banka Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2013. godinu
15.8.2013. 14:29 Balkan investment bank a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2013. godinu
2.4.2013. 14:03 Balkan investment bank a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2012. godinu
29.8.2012. 13:16 Balkan investment bank a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2012. godinu
30.8.2010. 13:57 Balkan investment bank a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2010. godinu
30.4.2010. 14:01 Balkan investment bank a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2009. godinu
10.8.2009. 15:19 Balkan investment bank a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2009. godinu
30.10.2008. 15:06 Balkan investment bank a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2008. godine
13.5.2008. 08:48 Balkan investment bank a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2008. godine
1 2 

Revizorski izvještaji


Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.