Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji


Revizorski izvještaji


Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u
novcu po
jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
KRLB-R-A 202228.4.2023.12.002.9230,0784  30.5.2023.19.5.2023.18.5.2023.
KRLB-R-A 202129.4.2022.2.649.0650,0173  30.5.2022.20.5.2022.19.5.2022.
KRLB-R-A 200829.10.2009.7.456.8040,0617  28.12.2009.19.11.2009.17.11.2009.
KRLB-R-A 200829.4.2009.7.546.6650,0625  1.6.2009.20.5.2009.18.5.2009.
KRLB-R-A 2007 7.000.0000,0579  9.6.2008.29.5.2008.27.5.2008.