Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet oficirske i civilne odjeće "22. DECEMBAR" Banja Luka

Ukratko

22. decembar a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: DECB-L1
ISIN:
CFI: ESVUFR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Suspended
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju