Podaci o emitentu

Adresa OD ZMIJANJA RAJKA 34
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 466 899/051 466 899
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 434 3 437 17,79 0,06 17,85
5%-10% 3 0 3 24,03 0,00 24,03
10%-25% 2 0 2 26,26 0,00 26,26
> 25% 1 0 1 31,86 0,00 31,86
UKUPNO 440 3 443 99,94 0,06 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VIDOVIĆ JOVAN 31,85899031,858990
NINKOVIĆ NENAD 13,94362813,943628
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 12,31690912,316909
PREF AD BANJA LUKA 9,2919179,291917
ŠAKOTA PERO 7,4572727,457272
KOMPANIJA DUŠANIĆ 7,2829257,282925
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,6459594,645959
ŠEKARIĆ ZORAN 0,2080810,208081
MARUŠIĆ ANTO 0,1332280,133228
JAKOVLJEVIĆ MILAN 0,1320620,132062

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1954. godine. Privatizovano je 2001 godine. Preduzeće se bavi izradom uniformi i tekstilne konfekcije.

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata