Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet oficirske i civilne odjeće "22. DECEMBAR" Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Aleja Svetog Sava 7
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 434 3 437 17,79 0,06 17,85
5%-10% 3 0 3 24,03 0,00 24,03
10%-25% 2 0 2 26,26 0,00 26,26
> 25% 1 0 1 31,86 0,00 31,86
UKUPNO 440 3 443 99,94 0,06 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VIDOVIĆ JOVAN 31,85899031,858990
NINKOVIĆ NENAD 13,94362813,943628
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 12,31690912,316909
PREF AD BANJA LUKA 9,2919179,291917
ŠAKOTA PERO 7,4572727,457272
KOMPANIJA DUŠANIĆ DOO - U STEČAJU 7,2829257,282925
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,6459594,645959
ŠEKARIĆ ZORAN 0,2080810,208081
MARUŠIĆ ANTO 0,1332280,133228
JAKOVLJEVIĆ MILAN 0,1320620,132062

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1954. godine. Privatizovano je 2001 godine. Preduzeće se bavi izradom uniformi i tekstilne konfekcije.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Aleksa Gudalo direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Jaslar predsjednik
Dragan Cerovac član
Dušanka Stupar član
Mirko Dojčinović član
Mirko Sajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mile Rosić predsjednik
Tomislav Kelečević član
Dragan Injac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata