Privremeno zaustavljanje trgovanja hartijama od vrijednosti emitenata koji nisu dostavili revizorske izvještaje za 2014. godinu

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je, rješenjem broj 01-UP-34-568/15 od 04.09.2015. godine, naložila Banjalučkoj berzi da zaustavi trgovanje hartijama od vrijednosti emitenata koji nisu dostavili revizorske izvještaje za 2014. godinu. 


Prilog:
Prečice: KRJN , VTNK , DPLS , CMEL , GSBT , BMND , PTBL , TOPA , VSBN , HTLP , BLKB , ELKR , MTLB , POPO , DBJK , DECB , NVPT , PANS , VSRG , PUTN , GRFK , NRAD , RBNJ , AUTK , JANJ , RLKS , GUBE , POEX , KRJL , SNCN , BENT , FKNO , VTRG , VSPD , VETP , GRDP , HDMT , TGTN , PROG , MART , UNIN , ZTPR , SMBT , ROPT , VRBS , MTNO , UGST , ELVA , TRST , RTAR , MRKO , TSPR , VELE , MJDR , BLKP , JDNS , VSMD , AGKM , RAZV , SGAS , TRDB , KZPR , FAMO , AGRH , NVRZ , MONT , LKSM , MEHA , POSA , FOPL , UNZL , TRAP , GRDT , VSSM , ATMK , VSRD , JGPB , ZOPM , VSTS , FMSN , FDBL , ROTS , TOME , FDIS , VSPR , SNTN , INTS , VSLA , OCJH , LJUB , PLNA , VBBB , GOVF , VSNG , USLD , KOOP , VSCL , VTSB , AERD , CJSO , VDKZ , ZRKV , BKMG , GVLR , MTKS , ZIBL , USTR , VDKN , TPPD , UNTR , UNCC , CJVC , ZTR9 , RITE , ZVST , EKBL , EDPL , RDTS , HETR , KMNG , KMBJ , JSR9 , VDPR , BGO9 , GNG9 , VDVD , KPPL , VDVG , GRAW , KPTG , GTRG , GTPR , KOMS , VDVN , VDGR , HTCE , KPVL , CZEL , VKSA , KOMN , VKRO , PLTS , VEL9 , VSBI , VSNE , VSDE